Bilu Mới là trang web xem phim cho các bạn ở nước ngoài của BiluTV
Server
#1 GP#2 GP#3 GP#4 GH#5 GD
Thông Tin - Lịch Chiếu Phim Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư được phát sóng 2 tập mỗi tối Thứ 5,6,7 vào lúc 19h00 - 19h30 trên Bilu Mới.